Religione.<em style="font-size:smaller">Info</em>

Chiesa di Santa Maria Assunta - Vercelli, VC

Informazioni:

  • - Vercelli VC
  • Tel: 0161 32160